Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς επιτροπής ποιότητας ζωής: Στις 21/02/2022

17.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02

Τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 21  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο θέμα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης σχετικά

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 110 0250002, ΚΑΙ 50 110 ΕΚ00039 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ , ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧ: ΚΥ-105475/823997 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΓΩΓΗ ΜΤΝ206/20-7-2021 ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΙΓΛΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΡ.ΠΡΩΤ. 61635 /1-12-2021 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)
  2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 150 0921003/5/0 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 50 150 ΕΚ00254, ΣΤΗ ΠΑΡΟΔΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΟΤ27, ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ 49165/27-09-2021 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. Γ.ΦΑΝΤΑΚΗ)
  3. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ  ΠΛΕΥΡΑ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866
  4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΜΙΓΚΟΥ

.                                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ