Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 28/11/2022

25.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 28 Νοεμβρίου  2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα από 08:00  έως 11:00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

 της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α').

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για τα θέματα.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΔ. ΜΕ  κκ 0501013/ΟΤ 1293-1294 ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΠΑΣΑΚΑΚΙ -ΧΑΡΑΚΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ
  2. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΠΛΗΣΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ &  ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ
  3. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΟΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜ. ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΘΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ
  4. ΑΙΤΗΜΑ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ  ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ   ΜΕΤΑΞΥ Ο.Τ 10 ΚΑΙ 12 (ΣΚΙΝΕΡ 19)  ΣΕ ΤΜ. ΠΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΕΙΤΑΙ
  5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στις ΟΔΟΥΣ ΚΑΝΕΒΑΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤΡΕ  ΔΕ Δ. ΧΑΝΙΩΝ
  6. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ
  7. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΜ. ΤΗΣ ΟΔΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΟΔΟ  ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

 

Η επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη απόφασης  για τα ανωτέρω 1-2 θέματα λόγω  προθεσμιών και ως εκ τούτου πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος, για τα θέματα 3-4-5-6-7 λόγω εργασιών που θα ξεκινήσουν άμεσα και επείγουν λόγω καιρικών συνθηκών.

                                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ