Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: την Τετάρτη 30/3/2022

24.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30/3/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της 699/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΧ) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών {Δήμαρχος}
 2. Τροποποίηση της 13/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό δυο μελών του Δήμου Χανίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Λατομεία Χορδακίου (ΛΑΧΟΡ ΑΕ)  {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση σχεδίου του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Χανίων {Γενικός Γραμματέας}
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 5. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ {Αλόγλου}
 6. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο) του Δήμου Χανίων  {Αλόγλου}
 7. Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Κοτσιφάκης}
 8. Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Σημαντηράκης}
 9. Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2022 {Βαλυράκης}
 10. Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2022 { Γιαννακάκης }
 11. Παραχώρηση του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης {Γιαννακάκης}
 12. Απόδοση της Συμπληρωματικής Κατανομής 2022 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων {Βαρδάκης}
 13. Χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων {Νικηφοράκης}
 14. Τροποποίηση της 45/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του κοινωνικού πλυντηρίου {Ζερβουδάκη}
 15. Έκφραση γνώμης επί της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ {Καλογριδάκης}
 16. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Πρ. Ηλία { Καλογριδάκης }
 17. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Γυμναστηρίου Σούδας  {Μιχαηλάκης}
 18. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή αγώνων FINAL FOUR ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022  {Μιχαηλάκης}
 19. Παραχώρηση Ναυταθλητικού κέντρου Σούδας για διεξαγωγή Πανελλήνιων Διασυλλογικών αγώνων κυπέλου Άνοιξης 2022 Ιστιοπλοΐας { Μιχαηλάκης }
 20. 20.                    Συζήτηση σχετικά με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων {Βαρδάκης}
 21. 21.             Ψήφισμα σχετικά με την εισβολή στρατιωτών του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Τρούμαν σε δωμάτιο Ξενοδοχείου {Βουρλάκης}