Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης επιτροπής Ποιότητας Ζωής : 29-07-2022

25.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:14

 Τακτική  δια  ΖΩΣΗΣ  δημόσια  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 29η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ    και ώρα 09.00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1. ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ  ΚΟΙΝ-ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΔ.  κκ 120623 ΟΤ 1085 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

 

2.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ κκ 121512/ ΟΤ 1084 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΕΠΑ

 

3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0127  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0123  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0111  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0117  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0105  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

 

8.ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0120  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

9. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (Νο 0124  ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ)

 

 

10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΤΟΜΗΣ  ΠΑΡΘΕΝΕΙΟΥ ΚΕΛΑΪΔΗ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-

 

11. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 501340516010 ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΑΕΚ 50134ΕΚ00189 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΕ1 ΣΟΥΔΑΣ ΟΤ 13 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  (ΑΠΟΦ. 11 ΠΟΛΕΟΔ. ΘΕΜΑΤΩΝ)

 

12.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ  ΜΕ ΚΑΕΚ 50 110 0122002 κ΄   50 110 ΕΚ00003  ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ «ΝΕΑ ΟΡΙΑΚΗ – ΠΑΣΑΚΑΚΙ» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ  ΑΡ. 6  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  (ΑΠΟΦ. 9 ΠΟΛΕΟΔ. ΘΕΜΑΤΩΝ)

 

13. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Υ ΚΑΙ Φ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΑΣ (ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ (ΑΠΟΦ. 10 ΠΟΛΕΟΔ. ΘΕΜ)

 

14. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΕΚ 501502002006 κ΄ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΑΕΚ 50150ΕΚ0018  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ 3 ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 72  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

15.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ -ΤΕΡΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»  

 

16.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ   ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ κ΄ ΦΙΛΙΑΣ    – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΝ  

 

17.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ κ΄ ΦΙΛΙΑΣ -ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

18. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ   ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ κ΄ ΦΙΛΙΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

19. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ

 

20. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΣΤΙΛΒΗ ΧΑΝΙΩΝ

 

21. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

22. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΝΕ

 

23.  ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ  - ΜΟΝΑΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

24. ΝΕΕΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ   

 

 

                                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ