Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης οικονομικής επιτροπής : 02-08-2022

29.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν. 3852/2010)

 

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 02η Αυγούστου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

  1. 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1. 2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

  1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  1. 3.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΠΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

  1. 4.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1 ΠΚΝΤΜΕ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

  1. 4.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

  1. 6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

  1. 7.

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΝΤΜΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

  1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ  Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

10. 8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2020»

11. 9.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4819/2021»

12. 10.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ»

13. 11.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ

14. 12.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

15.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ