Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Κάλεσμα σε πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς για δήλωση ενδιαφέροντος μετάταξής τους στον Δήμο Χανίων

30.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5003/2022 [άρθρο 36  (ΦΕΚ 230/Α/14-12-2022)], πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί μπορούν με αίτησή τους να μεταταχθούν, στον δήμο προτίμησής τους, ως ειδικό ένστολο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας, σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, με βάση το τυπικό προσόν του τίτλου σπουδών που κατέχουν, όπου κι αν υπηρετούν σήμερα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χανίων στα τηλέφωνα: 28213 41 672 και -673 ή στο mail: t-adynamiko@chania.gr