Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

25.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30/11/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

  1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 {Αλόγλου}
  2. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022 {Αλόγλου}