Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων»

16.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:02

Από Δευτέρα 14 Φεβρουάριου 2022 ώρα 8η πρωινή έως και Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12η βραδινή θα είναι ανοιχτή η διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πολίτες κάτοικοι του Δήμου Χανίων θα μπορούν να υποβάλλουν με εξαιρετικά απλό τρόπο μόνο ηλεκτρονικά την αίτησή τους για ένταξη στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων « Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου », στην ιστοσελίδα :

http://chania.aitiseispoliton.gr

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Για τη βοήθεια κάθε πολίτη, που δεν έχει πρόσβαση σε Internet, H/Y και για όποια δυσκολία προκύψει, θα παρέχεται υπηρεσία υποστήριξης αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται αυτοπροσώπως κατόπιν αφού πρώτα έχουν επικοινωνήσει με την υπηρεσία στο τηλέφωνο (2821341695) και έχουν προγραμματίσει ραντεβού, φέρνοντας μαζί τους τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες μέρες ως εξής:

Ημερήσια εξυπηρέτηση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού :

- στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πρόνοια) στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων από τις 09:00 – 13:30 (Τηλέφωνα: 28213–41693 και 28213-41695 )

 

- για την παροχή Συσσιτίου στο  ΘΕΟΧΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ  της  Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας & Αποκορώνου στην οδό Αρχοντάκη  αρ. 4 από τις 09:00- 14:00 (Τηλέφωνο : 28210 – 45046 )

 

- στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση στην οδό Μπονιαλή 11-19 στο Εμπορικό Κέντρο ΕΡΜΗΣ από 10:00 – 13:00 (Τηλέφωνο: 28210 – 58908)

 

  • Δικαίωμα υποβολής αίτησης στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου» έχουν  άτομα – νοικοκυριά που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάση κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας και δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος “ΚΕΑ και της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ /FEAD.

Τα  όρια για τη φτώχεια όπως τα δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤ.Α. στις  23/09/2021 είναι:

 

 5.269€ και αυξάνεται κατά 0,5 (2.634,5€ ) για το δεύτερο ενήλικα και κάθε παιδί άνω των 14 ετών, ή 0,3 (1.580,7€ )  για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Το εισόδημα θα υπολογίζεται κατά κεφαλήν, διαιρώντας με τα μέλη της οικογένειας το συνολικό  φορολογητέα είτε όχι.

Πραγματικό εισόδημα νοείται το φορολογητέο εισόδημα  συνολικό καθαρό-πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους, μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου της εισφοράς αλληλεγγύης και των ακαθάριστων εσόδων.

Δικαιολογητικά

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής.
  2. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Φωτοτυπία Ε1 και Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα 2020.
  5. Σε περίπτωση που δεν εργάζεται: κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. (Αν είναι συνταξιούχος με διακοπή σύνταξης: φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής σύνταξης).
  6. Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού.
  7. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της Απόφασης Κ.Ε.Π.Α (ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής) περί καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων (τηλέφωνα: 28213 – 41693 και 2821341695 και 28210 – 58908 ).

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης

Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας και η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης είναι απλή  και περιλαμβάνει δύο βασικά (2) βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη
• Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, e–mail  κ.λπ) και αμέσως μετά θα επιλέξουν το όνομα χρήστη (username) που επιθυμούν και θα εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
• Μετά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, το όνομα χρήστη που έχει ήδη επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και ο κωδικός πρόσβασης (password), ο οποίος δημιουργείται αυτόματα, αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί.

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της αίτησης

• Στη συνέχεια, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης οι ενδιαφερόμενοι θα πραγματοποιήσουν την εισαγωγή τους στην πλατφόρμα.
• Μετά την εισαγωγή τους, θα επιλέξουν από το αριστερό μενού το κουμπί «Αίτηση» και μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης.
• Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά.
• Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της, μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).

Επισημαίνεται ότι:

ü  η εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών και η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ένταξη του ωφελούμενου.

ü     Παράταση δικαιούχων:  Όσοι είναι δικαιούχοι (Ιανουάριο 2022), κατόπιν επικαιροποίησης των φακέλων που διενεργήθηκε τον Ιούλιο 2021, θα συνεχίσουν  να είναι ωφελούμενοι έως 31 Δεκεμβρίου 2022 χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

 

ü  Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν επιλεγούν έχουν προθεσμία πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να καταθέσουν ένσταση για την επανεξέταση της αίτησής  τους στις προαναφερόμενες διευθύνσεις υποβολής δικαιολογητικών. Για τα αποτελέσματα των ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με sms στο κινητό τους και οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων θα αναρτηθούν:  

στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ( Πρόνοια ) στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων 

στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση στην οδό Μπονιαλή 11-19

 στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση στην οδό Μπουνιαλή 11-19