Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Αναγγελία ζημιάς από χαλάζι για τις Δ.Ε. Θερίσου & Ελ. Βενιζέλου

11.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:02

Από τον Ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Δ. Ενότητας Θερίσου γνωστοποιείται ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από χαλάζι στις 08/02/2022.

Οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες (αβοκάντο, εσπεριδοειδή) ζημιώθηκαν, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στα γραφεία της Δ. Ενότητας Θερίσου για να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Δηλώσεις ζημιάς θα γίνονται δεκτές έως τις 23/02/2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Η αναγγελία ζημιάς αφορά σε δηλώσεις ζημιάς και για τη Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου.