Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Διαμόρφωση πεζοδρομίων στις οδούς Αγίου Ονουφρίου και Κων/νου Μάνου στην περιοχή Κουνουπιδιανά Χανίων

01.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, έχοντας υπόψη το άρθρο 2Α του Ν.3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4014/2011, ανακοινώνει ότι κατατέθηκε η Μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ» που εκπονήθηκε από το γραφείο μελετών ΑΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., δωρεά της εταιρείας CORAL Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση 463/22 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και τυχόν παρατηρήσεις επί της μελέτης μπορούν να υποβληθούν στην εν λόγω Διεύθυνση.