Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

21.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:52

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) Α.Ε. (ΟΤΑ), πραγματοποιήθηκε προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Η σύμβαση για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Μιχάλη Τσουπάκη και τον Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης, Κων/νο Πατεράκη, συνολικού προϋπολογισμού 212.412 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο εξοπλισμός αφορά στην εγκατάσταση τριών σακόφιλτρων, με σκοπό την κατακράτηση της σκόνης από το δίκτυο εξαερισμού των κτιρίων υποδοχής αποβλήτων, μηχανικής διαλογής αποβλήτων και ραφιναρίας, με τη μέθοδο καθαρισμού pulse-jet. Τα εν λόγω σακόφιλτρα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες αερίων, από 10.000 κ.μ./ώρα της ραφιναρίας έως 60.000 κ.μ./ώρα στο κτίριο υποδοχής αποβλήτων.  

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σακοφίλτρων, πληρούν τις ανάλογες προδιαγραφές ασφάλειας: έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφές Atex 21 στην περιοχή καθαρισμού και Atex 22 για τουλάχιστον 3 μέτρα περιμετρικά του σημείου απόρριψης. Η έξοδος του καθαρού (καθαρισμένου) αέρα προς το περιβάλλον πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

Η χρηματοδότηση προήλθε από το Κ.Α 2020ΕΠ00200001 της ΣΑΕΠ002 της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του Περιφερειάρχη, κ. Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Καλογερή.