Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων (κλάσεως 2025) για τους γεννηθέντες το 2004

10.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:01

Από τη Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) είναι  υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ), κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022, έως και 31-3-2022, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων / Κατάθεση Δελτίου Απογραφής», με χρήση κωδικών TAXISnet,
  • Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, πλησίον του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου (ΣΥ)
  • Σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  • Σε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού, Covid-19.

Ειδικότερα οι στρατεύσιμοι, που θα προσέρχονται στα ΚΕΠ, πρέπει  κατά την προσέλευσή τους να προσκομίσουν απαραίτητα τα παρακάτω:

1)      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικό Διαβατήριο.

2)      ΑΦΜ

3)      ΑΜΚΑ

4)      E-MAIL

5)      Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με
σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Εφιστάται η προσοχή, καθώς  όσοι στρατεύσιμοι απογραφούν εκπρόθεσμα υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις.

Τα δελτία απογραφής, που κατατίθενται μετά την 31η Μαρτίου
εκάστου έτους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από αίτηση εκπρόθεσμης κατάθεσης δελτίου απογραφής.