Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Διακοπή Ρεύματος σε περιοχές των Χανίων

04.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

 

  1. Στις 8.3.2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

 

Από παλιό BY NIGHT – Ταβέρνες Πλατάνι – Πτηνοτροφείο Βρουβάκη – Μεγάλα Χωράφια – Καλάμι – Φυλακές Καλαμίου.

 

  1. Στις 9.3.2022 ημέρα Τετάρτη  και:

 

α) από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στην παρακάτω περιοχή:

     Καμπάνι Ακρωτηρίου.

 

     β) από ώρα 08.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στις παρακάτω περιοχές:

 Πελεκαπίνα  –  κόμβος  Βαμβακόπουλου  –  Λύκειο  Γαλατά  –  Γαλατάς  –  Δαράτσο  –  Κόμβος  Γαλατά.

 

      γ) από ώρα 11.30 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στην παρακάτω περιοχή:

          Βουρκιάς Περιβολίων.

 

  1. Στις 10.3.2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στην παρακάτω περιοχή:

 

Φραγκοκάστελλο (περιοχή κάστρου).

 

 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.