Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

25.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:55

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                         Ευτύχης Δαμιανάκης

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30/11/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 2. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας στην περιοχή «Χαλέπα» {Αλόγλου}
 3. Αλλαγή του τρόπου διάθεσης της επιχορήγησης του Δήμου Χανίων προς τον ΔΟΚΟΙΠΠ {Ζερβουδάκη}
 4. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας Δημοτικών Χώρων {Γιαννακάκης}
 5. Παραχώρηση χρήσης του χώρου του Κέντρου Πολλαπλών Δραστηριοτήτων «Μίκης Θεοδωράκης» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης {Γιαννακάκης}
 6. Μεταβολές  σχολικών  μονάδων  για το σχολικό έτος 2023-2024 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης {Βαρδάκης}
 7. Μεταβολές σχολικών μονάδων  για το σχολικό έτος 2023-2024 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης {Βαρδάκης}
 8. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 9. Συνδιοργάνωση του Νυχτερινού δρόμου υγείας {Μιχαηλάκης}
 10. Έγκριση λειτουργίας νέου προπονητικού κέντρου χώρου ρίψεων {Μιχαηλάκης}
 11. Έκφραση γνώμης για την μελέτη «Μελέτη Οριοθέτησης υδατορέματος (με έργα διευθέτησης) στην περιοχή Άγιων Απόστολων πλησίον ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ» εκτός οικισμού Κάτω Δαράτσο ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 12. Έκφραση γνώμης για την μελέτη «Οριστική Οριοθέτηση τμήματος
  υδατορέματος, χωρίς Έργα Διευθέτησης, στη θέση «ΛΑΘΗΡΑ» εκτός οικισμού Καμπανίου ΔΕ Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 13. Έγκριση εργασιών για επισκευή   σε τμήμα που ρυμοτομείτε   λόγω χρήσης και υγιεινής στο ισόγειο κτίσμα με χρήση κατοικίας επί της οδού Παλαιολόγου μεταξύ των ΟΤ 10 και 12 Σκίνερ 19 Δήμου Χανίων (Μαυράκης) {Χαζιράκης}
 14. Προσκύρωση τμημάτων καταργούμενων κοινοχρήστων χώρων στην ιδιοκτησία με κ.κ. 0501013/ΟΤ1293-1294 της περιοχής «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δήμου Χανίων {Χαζιράκης}