Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 16/11/2022 (δια ζώσης)

11.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

 

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 16/11/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-1-2022, 2-2-2022, 8-2-2022, 2-3-2022, 14-3-2022, 30-32022 {Πρόεδρος ΔΣ}
 2. Τροποποίηση της 38/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων λόγω παραίτησης μέλους {Δήμαρχος}
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 7. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας για τα ακίνητα στο ΟΤ 1, 1Α και ΟΤ 943 και άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας για το ακίνητο στο ΟΤ Γ944 κατόπιν της αρ. 104/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης { Αλόγλου }
 8. Έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Χανίων με το διεθνές βραβείο “Γαλάζια Σημαία” για το έτος 2023 {Ψαρουδάκης}
 9. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας Δημοτικών Χώρων {Γιαννακάκης}
 10. Έκδοση του σπάνιου χειρόγραφου κώδικα των αρχών του 17ου αιώνα με τίτλο: «Descritione dell isola di Candia» {Γιαννακάκης}
 11. Έγκριση παραχώρησης χρήσης έδρας των Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου του Δήμου Χανίων στα αθλητικά σωματεία για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 {Μιχαηλάκης}
 12. Έκφραση γνώμης για την μελέτη «Μελέτη Οριοθέτησης υδατορέματος (με έργα διευθέτησης) στην περιοχή Άγιων Απόστολων πλησίον ιδιοκτησίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ& ΣΙΑ ΟΕ» εκτός οικισμού Κάτω Δαράτσο ΔΕ Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 13. Έγκριση υπόγειας ζεύξης μεταξύ υπό κατασκευή ξενοδοχείων εντός σχεδίου πόλεως Ν. Χώρας Χανίων, Ο.Τ. 28 A’ & 28 Γ’ { Καλογριδάκης }
 14. Έγκριση 3ου/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) { Βλαζάκης }
 15. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων ως μέλους στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνικό Φαρμακείο – Ιατρείο Χανίων» - Μίσθωση Ακινήτου {Ζερβουδάκη }