Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

«Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Διά Περιφοράς»

03.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

 (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 ν.4635/2019)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Αυγούστου  2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 14:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

    Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (10:00 έως 14:00 την 3-8-2022) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Παραχώρηση  του προαυλίου χώρου του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας  και του χώρου  της πράσινης αίθουσας για την διεξαγωγή γιορτής Ψαριού {Μιχαηλάκης }

2. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου  του γηπέδου Αγ. Μαρίνας   με σκοπό την διεξαγωγή  μουσικής εκδήλωσης   { Μιχαηλάκης }

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου οι σύλλογοι και τα σωματεία να διεκπεραιώσουν έγκαιρα τις όποιες αδειοδοτήσεις απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην διοργάνωση των εκδηλώσεων.