Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Eιδική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 19/12/2022

15.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Eιδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14/12/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

1) Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023

2) Στοχοθεσία προϋπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2023