Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συμμετοχή στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Χανίων

12.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:40

Ο Δήμος Χανίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χανίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

x

OXI

2

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

x

OXI

3

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

x

OXI

4

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2

25

x

OXI

5

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

x

OXI

6

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

x

OXI

7

Ιστορία της Τέχνης

25

x

ΟΧΙ

8

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

x

ΟΧΙ

9

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός,

Πολιτιστικός τουρισμός

12

x

ΟΧΙ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της υποψήφιου/-ας .

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail : kdvm@chania.gr .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Χανίων: 

Email: kdvm@chania.gr   

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.            

Αίτηση συμμετοχής

Δελτίο Τύπου

p1