Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Επικαιροποίηση στους φακέλους οφελουμένων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων: «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου»

31.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι η ισχύς των ωφελούμενων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων: «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου», συνεχίζεται για όλο το έτος 2022, αφού πρώτα γίνει επικαιροποίηση των φακέλων των ωφελούμενων, που δέχονται τις παροχές της Δομής, από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και σήμερα.

Με στόχο τη στήριξη των ευπαθών ομάδων και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καλούνται οι 510 οικογένειες, που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τα 162 άτομα, που ωφελούνται με την παροχή συσσιτίου, να προσκομίσουν από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, τα κάτωθι δικαιολογητικά.

  • Για το συσσίτιο, στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας & Αποκορώνου , στην οδό  Αντωνίου Γιάνναρη 2, και ώρες 10:00 – 13:00, (τηλέφωνο:2821027807, κα. Ελευθερία Μπομπολάκη).
  • Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων, στο χώρο του Παντοπωλείου Περίδου 27 με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2821306325 ή 2821341695

Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Ε1, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9 για το οικ. έτος 2021
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εάν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή μετά τον Φεβρουάριο 2022)

Ενημερώνουμε ότι οι ωφελούμενοι που είναι ήδη ενταγμένοι στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Χανίων «Κοινωνικό Παντοπωλείο & Παροχή Συσσιτίου» είναι άτομα/νοικοκυριά, που διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάση κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Τα όρια για τη φτώχεια όπως τα δημοσίευσε η ΕΛ.ΣΤ.Α. στις 23/09/2021 είναι:

5.269€ και αυξάνεται κατά 0,5 (2.634,5€ ) για το δεύτερο ενήλικα και κάθε παιδί άνω των 14 ετών, ή 0,3 (1.580,7€) για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Το εισόδημα θα υπολογίζεται κατά κεφαλήν, διαιρώντας με τα μέλη της οικογένειας το συνολικό ποσό δηλωμένων εισοδημάτων, είτε είναι φορολογητέα είτε όχι.

Πραγματικό εισόδημα νοείται το φορολογητέο εισόδημα  συνολικό καθαρό-πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους, μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων υπέρ του δημοσίου της εισφοράς αλληλεγγύης και των ακαθάριστων εσόδων.

Προκειμένου να ελεγχθούν οι φάκελοι, το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν θα εξυπηρετεί κοινό από την 1η έως και τις 4 Νοεμβρίου 2022. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται κανονικά από τις 7 Νοεμβρίου 2022 κι έπειτα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων στο τηλέφωνο 2821306325, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 28213-41695 και στη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση από τις 10:00–13:00 στο τηλέφωνο: 28210–58908.