Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 27/12/2022

16.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των εγγράφων με αρ πρωτ  18318/13-03-2020 ,  60249/22-09-2020, της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄ αρ. πρωτ .46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών την 27-12-2022  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 8:30 έως 14:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1..Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ -ΕΛΕΝΗΣ.

2..Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΙΣΙΛΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΑΣ.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος