Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου Δια Περιφοράς.

24.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Γ. Δρακακάκη

Κυδωνίας 29, Χανιά 73135

Τηλ.: 28213 41617 

E-mail: ds@chania.gr | Site: www.chania.gr

 

 ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο 

όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και

τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου Διά Περιφοράς» 

 (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 ν.4635/2019)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Ιουνίου  2022, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς.

    Στο παραπάνω διάστημα που έχει οριστεί (10:00 έως 14:00 την 24-6-2022) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν η ψηφοφορία διά ζώσης με τη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν τη ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία

1. Με email από προσωπικό λογαριασμό προς το email της γραμματείας του δημοτικού συμβουλίου (ds@chania.gr) με συμπληρωμένη τη ψήφο τους στο συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό 6932733666 της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου γράφοντας το όνομα σας ώστε να φαίνεται ποιος ψηφίζει

 

Μετά το πέρας της λήξης στις 14:00, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στη πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανωτέρω διαδικασία είναι η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 

1. Παραχώρηση προαυλίου χώρου γηπέδου  Βαρυπέτρου  

2. Παραχώρηση προαυλίου χώρου Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας 

3. Παραχώρηση προαυλίου χώρου γηπέδου Σούδας 

4. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων (Παγχανιακός, Δόξα, Ικαρος)

5. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων (Πολιτιστ. Σύλ.Τσικαλαριών, Ποσειδών, ΔΟΚΟΙΠΠ)

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου οι σύλλογοι και τα σωματεία να διεκπεραιώσουν έγκαιρα τις όποιες αδειοδοτήσεις απαιτούνται ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην διοργάνωση των εκδηλώσεων.

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                  Ευτύχης Δαμιανάκης