Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

8 η Πρόσκληση σύγκλησης συμβουλίου κοινότητας Χανίων.

25.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:07

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)

 

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί  με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) και σύμφωνα με το υπ΄άρ.πρωτ 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών την 28-07-2022  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 12:00 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ .

2.Έκφραση γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου ΄΄Προστασία παράκτιας ζώνης στην περιοχή Χονολουλού-τέρμα οδού Ηρώων Πολυτεχνείου΄΄ .

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΄΄ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ΄΄ του Κατσουλάκη Γεωργίου .

4.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του Μπεμπλιδάκη Εμμανουήλ .

5.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του Μιχελάκη Γεωργίου .

6.Συμπληρωματικά στοιχεία για την κοινωνική δράση του  Εμμ .Σβουράκη για την ονομασία οδού  (αρ πρωτ  Επιτροπής Ονοματοθεσίας 37/21 -23/6/2022).

7.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης Π.ΜΑΡΑΚΑΣ Λ.ΝΑΣΤΟΣ Ο.Ε .

8. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΕ.

9. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε .

10. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης ΔΟΥΡΟΥΝΤΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ .

11. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .