Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

«Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων»: Στις 30/09/2022

26.09.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, των εγγράφων με αρ πρωτ 18318/13-03-2020, 60249/22-09-2020, της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄ αρ. πρωτ .46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών την 30-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 έως 14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της KAΡΑΓΕΖΙΔΗ ΑΝΝΑ .

2..Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της εταιρείας με την επωνυμία «Ε -Π ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» .

3.Εξέταση αιτημάτων για θέσεις στάσης και στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην Δ.Ε Χανίων.

4.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»

5.Γνωμοδοτική απόφαση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 68.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αλευράκης Κωνσταντίνος