Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 31/10

26.10.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 31-10-2022  ημέρα  Δευτέρα   και  ώρα 12:30 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της KAΡΑΓΕΖΙΔΗ ΑΝΝΑ  -΄΄ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ΄΄- .

2.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βρυσών της ΔΕ Χανίων .

3.Ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων (αρ πρωτ . 54897/19-10-2022).

4.Ονομασία οδού με το όνομα Άσα Τζενινγκς.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος