Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στο 2ο (τελικό) Στάδιο Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Χανίων

29.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:07

Ο Δήμος Χανίων διενεργεί διαβούλευση, προκειμένου να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τις απόψεις των ενδιαφερομένων επί της προτεινόμενης χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η βέλτιστη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης είναι ένα ζήτημα, που μας αφορά όλους, μονίμους κατοίκους και επισκέπτες, συνεπώς είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Χανίων σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ανοικτή διαβούλευση για το Σ.Φ.Η.Ο. (2ο (τελικό) Στάδιο διαβούλευσης) με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στον σύνδεσμο μπορείτε να περιηγηθείτε στον χάρτη της προτεινόμενης χωροθέτησης και να καταχωρήσετε τις απόψεις σας, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 22 Αυγούστου και ώρα 12.00 μ.μ. Έως την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία παρακαλείσθε, όπως έχετε καταχωρίσει τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Χανίων εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Με το ΣΦΗΟ προγραμματίζεται η χωροθέτηση 109 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για ηλεκτρικά οχήματα των κατηγοριών:

  • Επιβατικά ΙΧ οχήματα
  • Δίκυκλα (μοτοσυκλέτες και ποδήλατα)
  • Αστικά, Υπεραστικά και Τουριστικά λεωφορεία
  • Οχήματα τροφοδοσίας
  • ΕΔΧ ΤΑΞΙ
  • Οχήματα ΑΜΕΑ

Η μεθοδολογία του Σχεδίου στηρίζεται στα ακόλουθα βήματα:

  • Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης.
  • Διερεύνηση σεναρίων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.
  • Διενέργεια διαβούλευσης.
  • Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου.

p1