Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 16/2

15.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:02

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα  διεξαχθεί  δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των εγγράφων με αρ πρωτ  18318/13-03-2020 ,  60249/22-09-2020  και της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών την 16-02-2022  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 08:30 έως 14:30  με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

1.Ορισμός συμβούλου της Κοινότητας Χανίων ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για τη διετία 2022-2023 σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 227 του Ν. 3463/2006 ΄΄Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων ΄΄.

 Η συνεδρίαση κρίνετε κατεπείγουσα λόγω της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και της επικείμενης συγκρότησης του από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στις 18/2/2022 .

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος