Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Την Τετάρτη, 29/06/2022

23.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

ΘΕΜΑ:« Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων » (Άρθρο 88 Ν.3852/10 & άρθρο 3 παρ 2 της εγκυκλίου 88/21-08-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών)

 

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 την 29-06-2022  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 12:00 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του Μιχελάκη Γεωργίου .

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ με την επωνυμία ΄΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ο.Ε΄΄.

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΄΄ΜΕΖΕΔΟΣΧΟΛΕΙΟ ΙΚΕ ΄΄.

4.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ με την επωνυμία ΄΄ΑΡΙΣΜΑΡΙ ΙΚΕ΄΄.

5.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ .

6.Ανάκληση της απόφασης της κοινότητας Χανίων 28/2021 και λήψη νέας (σχετ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αρ πρωτ 3129ΠΕ/11-4-2022 /αρ εισερχ Δήμου 28542/26-5-2022 ) .   

7.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ με την επωνυμία ΄΄ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε΄΄.

8.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ .

9.Τροποποίηση χωροθέτησης λαϊκής αγοράς για την ημέρα Πέμπτη (σχετ.έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με αρ πρωτ 28121 / 7-6-2022). 

 

 

 

10. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εκτός ΚΥΕ  με την επωνυμία ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ -ΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ -ΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΔΑΡΓΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ο.Ε .

11.Επανεξέταση Θέματος τελευταίας συνεδρίασης για την κατάργηση της διέλευσης του « ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ» μέσα από την παλιά πόλη.

12.Τροφοδοσία στην παλιά πόλη- εφαρμογή του ωραρίου και των θέσεων τροφοδοσίας των καταστημάτων  της παλιάς πόλης  .

Συζήτηση και προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους  για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος που έχει προκύψει.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος