Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Ψήφισμα - επιστολή Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων

24.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 10ης Αυγούστου 2022 έλαβε κατά πλειοψηφία την υπ’ αριθμ. 208 Απόφαση, με την οποία εξέδωσε ψήφισμα αναφορικά με το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων.

Ειδικότερα, στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:  

«Η πανδημική κρίση εξακολουθεί να υποβάλλει σε δοκιμασία τα υγειονομικά συστήματα σε όλο τον κόσμο και έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα και τον ρόλο των δημόσιων δομών υγείας στην αντιμετώπιση της και στη ζωή των πολιτών.

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Αγ. Γεώργιος», όπως και τα υπόλοιπα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ, υποδέχτηκε χιλιάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να δέχεται σημαντική πίεση από πολίτες που εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του και το έχουν ανάγκη. Είναι γνωστό ότι, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων (ΓΝΧ), αποτελεί την κύρια δομή παροχής υγείας σε δευτεροβάθμιο επίπεδο για τους πολίτες του Νομού Χανίων, εξυπηρετώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες τόσο του μητροπολιτικού Δήμου  Χανίων, όσο και των λοιπών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας: Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάμου, Κανδάνου – Σελίνου, Γαύδου και Σφακίων.

Σε πρόσφατη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Δημάρχων του Νομού και εκπρόσωπων του υγειονομικού και λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου Χανίων, μέσα από τα θεσμικά τους σωματεία, διαπιστώθηκε με σαφή και καθαρό τρόπο, ότι το μοναδικό δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα του Νομού, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του, κατά κύριο λόγο στη στελέχωση των δομών του.

Οι επισημάνσεις των εκπροσώπων του Νοσοκομείου Χανίων δεν επιτρέπουν από πλευράς μας να αγνοήσουμε την παρούσα κατάσταση, το αντίθετο μάλιστα∙ μας επιβάλλουν να γνωστοποιήσουμε τα ζητήματα ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του. Μοναδικό μέλημά μας, η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας, σήμερα και στο μέλλον, ειδικά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της πανδημίας αλλά και της ανάγκης συνεχούς παροχής ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας προς τους πολίτες του Νομού Χανίων.

Με τη παρούσα επιστολή-ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου και τα αντίστοιχα επιστολές - ψηφίσματα των λοιπών Δήμων του Νομού μας, καλούμε τον Υπουργό Υγείας να δώσει άμεσα λύσεις στα παρακάτω ζητήματα που κάθε μέρα επιδεινώνουν τη λειτουργία του Νοσηλευτικού μας Ιδρύματος:

-          Κάλυψη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού με άμεσες προκηρύξεις μόνιμων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικά στις παθολογικές και χειρουργικές ειδικότητες, των οποίων οι κλινικές λειτουργούν κάτω των ορίων ασφαλείας, λόγω και της έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών.

-          Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού και Λοιπού προσωπικού (Παραϊατρικών, Διοικητικών, Τεχνικών, Βοηθητικού προσωπικού  κτλ).

-          Επαρκή Χρηματοδότηση για την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων του Νοσοκομείου, μέσω επικουρικού Ιατρικού και Λοιπού προσωπικού. Ειδικά, όσο αφορά στο Λοιπό Επικουρικό προσωπικό (Προσωπικό Καθαριότητας, Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό) δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα για προσλήψεις και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Νοσοκομείου.   

-          Αυτόνομη Λειτουργία και κάλυψη των θέσεων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του και ταυτόχρονα, η εύρυθμη λειτουργία των Νοσηλευτικών Τμημάτων και Κλινικών του Νοσοκομείου.

-          Μετακινήσεις ιατρών, όπου αυτό μπορεί να γίνει, από Νοσηλευτικά Ιδρύματα όμορων Νομών για την κάλυψη ασφαλούς εφημέρευσης κρίσιμων κλινικών και μονάδων του Νοσοκομείου Χανίων, με απόφαση της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

-          Μετακινήσεις ιατρών προς το ΓΝΧ, από τα Κέντρα Υγείας του Νομού, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να διαταράσσεται σε καμία περίπτωση η αυτοτελής λειτουργία τους. 

Τέλος, κρίνουμε ότι η όποια βούληση προκύψει, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, εάν δεν υπάρξει μέριμνα για το μισθολογικό των υγειονομικών, το οποίο στην παρούσα φάση αποτελεί μόνιμη τροχοπέδη στην κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται στο ΕΣΥ. Εάν οι αμοιβές των νέων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού δεν βελτιωθούν αισθητά, ολοένα και λιγότερα θα είναι τα κίνητρα για κάλυψη των θέσεων, δεδομένου του κύματος ακρίβειας και του κόστους διαβίωσης στην παρούσα συγκυρία.  

Κύριε Υπουργέ,

ανάλογα αιτήματα υποστελέχωσης, ελλιπούς χρηματοδότησης και έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, αφορούν και την Αυτοδιοίκηση και θα μπορούσαμε να κινηθούμε αρμοδίως για διεκδίκηση και επίλυσή τους. Ωστόσο, στην παρούσα φάση και λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο υπευθυνότητας που πηγάζει από τον θεσμικό μας ρόλο, προτάσσουμε το ζήτημα της δημόσιας υγείας ως το υπέρτατο αγαθό.

Κρίνουμε σκόπιμο με την παρούσα επιστολή και με τις αντίστοιχες επιστολές των λοιπών Δήμων του Νομού μας σύσσωμοι οι Δήμαρχοι του Νομού Χανίων, να καταθέσουμε την αγωνία μας για το μέλλον του Νοσοκομείου, το οποίο στηρίζουμε έμπρακτα, ιδιαιτέρως την τελευταία περίοδο. Παρ’ όλ’ αυτά διαπιστώνουμε, δυστυχώς, καθημερινά τις ελλείψεις και την πιθανή λειτουργική υποβάθμισή του στο άμεσο μέλλον.

Ως εκ τούτου, ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας στα παραπάνω αιτήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Χανίων και κατ’ επέκταση να εξασφαλιστεί η υγεία των συνανθρώπων μας, η οποία αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη και ανελαστική υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει το ύψιστο αγαθό, δημόσια και αποτελεσματικά».