Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Σύγκληση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 30/8

25.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των εγγράφων με αρ πρωτ  18318/13-03-2020 ,  60249/22-09-2020  , της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ΄ αρ. πρωτ .46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών την 30-08-2022  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 8:30 έως 14:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ  .

2..Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ του ΦΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ  .

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ της εταιρείας ΄΄ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ NEW O.E ΄΄ .

4.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός ΚΥΕ της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΟ.Ε ΄΄  .

5.Γνωμοδοτική απόφαση για την στέγαση των δομών κοινωνικής πολιτικής στο κτίριο της περιοχής της Ρεγγίνας (στο Ο.Τ μεταξύ των οδών Κύπρου ,Θεσσαλονίκης ,Δωδεκανήσου στα κτίρια που στεγάζονται τώρα οι αποθήκες του Δήμου Χανίων και το υπνωτήριο αστέγων ). 

6.Προτάσεις για την κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 .

7. Μετονομασία οδού Περιβολίων της Δ.Ε Χανίων .

8. Λήψη γνωμοδότησης για την προσωρινή μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς λόγω της κατασκευής του έργου ΄΄ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΄΄.  

9. Αντικατάσταση παλαιού κουβουκλίου Περιπτέρου με νέο, κατά το άρθρο 14 παρ. 3 της υπ’ αρ 155/2019 απόφασης ΔΣ  (ΑΔΑ:Ψ9Λ5ΩΗ5-8ΒΠ) -Σχ έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων με αρ πρωτοκόλλου 185264/29-4-2022.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος