Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

12η Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων στις 4/11/202

01.11.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’ αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 04-11-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 έως 15:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση για την παραχώρηση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου.

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της KAΡΑΓΕΖΙΔΗ ΑΝΝΑ -΄΄ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ΄΄- .

3.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βρυσών της ΔΕ Χανίων .

4.Ονομασία οδού της ΔΕ Χανίων (αρ πρωτ . 54897/19-10-2022).

5.Ονομασία οδού με το όνομα Άσα Τζενινγκς.

6.Εξέταση δυνητικής προσωρινής αφαίρεσης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσεως μουσικής ή μουσικών οργάνων ΚΥΕ της εταιρείας ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι & ΣΙΑ ΟΕ .

7.Εξέταση δυνητικής προσωρινής αφαίρεσης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσεως μουσικής ή μουσικών οργάνων ΚΥΕ του ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος