Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Σύγκληση συμβουλίου κοινότητας Χανίων δια περιφοράς: Την Παρασκευή 25/2/2022

18.02.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

 

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί  δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των εγγράφων με αρ πρωτ  18318/13-03-2020 ,  60249/22-09-2020  και της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών  την 25-02-2022  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 08:30 έως 14:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Ονομασία οδού Δ.Ε Χανίων -σχετ. έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων με αρ πρωτ 1536/13-1-2022. 

2.Ονομασία οδού Δ.Ε Χανίων -σχετ. έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων με αρ πρωτ 4174/31-1-2022. 

3.Έγκριση του σχεδίου κάτοψης του νέου κουβουκλίου του περιπτέρου επί της πλατείας 1821 -Σπλάντζια ,του εξοπλισμού καθώς και της θέσης εντός του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 3 του αρθρου 76 του ν.4257/2014 μετά την απόφαση έγκρισης  από την Εφορία Αρχαιοτήτων (Α.Π 255977 1-2-2022) .

4.Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ( σχετ  έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  με αρ. πρωτ 4944/2-2-2022).

5.Εξέταση αιτήματος για θέση στάσης και στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Σμύρνης της ΔΕ Χανίων -σχετ έγγραφο της Επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων με αρ πρωτ 5525/4-2-2022 .

6.Ονομασία οδού της Δ.Ε Χανίων -σχετ η υπ. Αρ. 4814/2-2-2022 αίτηση του κ. Μιλτιάδη Βασιλάκη .

7.Έκφραση γνώμης για τη χωροθέτηση θέσεων στάσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση καταστημάτων και επιχειρήσεων Δ.Ε Χανίων σχετ έγγραφο της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων με αρ. πρωτ 6829/11-2-2022.

                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος