Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Τη Μ. Δευτέρα 18/4

13.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 11:42

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί  με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 18-04-2022  ημέρα  M. Δευτέρα   και  ώρα 12:30 έως 15:00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης για άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ για την επιχείρηση  της Tσώνου Μαρία.

2.Έκφραση γνώμης για τη μονοδρόμηση  οδού Αγ. Χριστοφόρου στα Λειβάδεια Χανίων και προτεραιοποίηση των οδών Μαυριγιαννάκη και Πουλάκη.

3.Συζήτηση για τα τραπεζοκαθίσματα στην αρχή της οδού Χάληδων.

 

                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος