Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, δια περιφοράς: Στις 14/3/2022

10.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:03

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020 , των εγγράφων με αρ πρωτ  18318/13-03-2020,  60249/22-09-2020  και της εγκυκλίου 426 με αρ.πρωτ 77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών  την 14-03-2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 08:30 έως 14:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης για άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ για την εταιρεία ΄΄ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι  ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΄.

2.Λήψη απόφασης για άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ για την εταιρεία ΄΄Ε Π ΜΑΡΚΑΚΗΣ Δ ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΄.

3.Γνωμοδοτική απόφαση για τη χωροθέτηση  της Λαικής Αγοράς της Δευτέρας, της Τετάρτης, της Πέμπτης και του Σαββάτου, σύμφωνα με την περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 4182/13 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του ν. 4555/2018.

4.Έκφραση γνώμης για τη μονοδρόμηση  οδού Αγ. Χριστοφόρου στα Λειβάδεια Χανίων.

 

 

                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης    Κωνσταντίνος