Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 15/6/2022

10.06.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 15/6/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 {Δήμαρχος}
 2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών {Δήμαρχος}
 3. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης {Δήμαρχος}
 4. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης {Δήμαρχος}
 5. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης {Δήμαρχος}
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
 7. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας λόγω 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 {Γιαννακάκης}
 8. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Αγ. Μαρίνας για εκδήλωση Α.Π.Σ. Γρανίτης {Μιχαηλάκης}
 9. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Μοναχής Ελιάς για εκδήλωση Κρητικού Αστέρα {Μιχαηλάκης}
 10. Παραχώρηση προαύλιου χώρου γηπέδου Μοναχής Ελιάς για την διεξαγωγή μουσικής εκδήλωσης {Μιχαηλάκης}
 11. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μπυράκης) {Χαζιράκης}