Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/5/2022

13.05.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18/5/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ, Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά την περίοδο 2022-2024 {Δήμαρχος }
 2. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακoύ Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Χανίων κατά την περίοδο 2022-2023 {Δήμαρχος }
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου }
 4. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Δ’ τριμήνου 2021 {Αλόγλου}
 5. Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Α’ τριμήνου 2022 {Αλόγλου}
 6. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης {Αλόγλου}
 7. Απόδοση της Β΄ Κατανομής  2022 ΚΑΠ λειτουργικών δαπανών, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Βαρδάκης}
 8. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 022714/ΟΤ624 του σχεδίου πόλεως «Άγιος Λουκάς» Δ. Χανίων { Χαζιράκης }
 9. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 020803/ΟΤ601 του σχεδίου πόλεως «Άγιος Λουκάς» Δ. Χανίων { Χαζιράκης }
 10. Προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας Δ. Χανίων στην ιδιοκτησία με κ.κ. 081620/ΟΤ988 της περιοχής «Νέα Χώρα» Δ. Χανίων { Χαζιράκης }
 11. Επικαιροποίηση της 62/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση της 317/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καταβολής αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 050304/ΟΤ190-198 σχεδίου πόλεως «Βλητές» Δ. Χανίων  { Χαζιράκης}
 12. Αποζημίωση ακινήτου με κ.κ. 100312/ΟΤ1208-1209 στο σχέδιο πόλεως «Κόκκινο Μετόχι-Χρυσοπηγή» του Δ. Χανίων { Χαζιράκης}
 13. Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 1109, ιδιοκτησία 120569 σχεδίου πόλεως "Χαλέπα" { Χαζιράκης}
 14. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΡΗΣΗ 2020» { Καλογριδάκης}
 15. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης Δημοτικών εγκαταστάσεων για ετήσιες επιδείξεις αθλημάτων από αθλητικά σωματεία { Μιχαηλάκης}
 16. Παραχώρηση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για διοργάνωση Περιφερειακού αγώνα ατομικού και ensemble ρυθμικής γυμναστικής { Μιχαηλάκης}
 17. Έκδοση ψηφίσματος για στήριξη και αλληλεγγύη στο αίτημα των εργαζομένων του Δήμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου covid-19