Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 18/4/2022

14.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                              Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18/4/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της 699/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΧ) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών {Δήμαρχος}
 2. Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση Συμβουλευτικής επιτροπής Πεζοπορικών- Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) για τα έτη 2022-2024  {Δήμαρχος}
 3. Έγκριση Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Χανίων έτους 2022, για υποβολή στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης {Δήμαρχος}
 4. Έγκριση σχεδίου του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2019-2023 του Δήμου Χανίων {Γενικός Γραμματέας}
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022 - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022{ Αλόγλου }
 6. Έγκριση του 1ου πρακτικού 2022 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων  του Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 7. Καθορισμός τιμών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας {Αλόγλου}
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών {Αλόγλου}
 9. Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2022 {Γιαννακάκης }
 10. Έγκριση της έκδοσης του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις» και ορισμός οργανωτικής επιτροπής { Γιαννακάκης }
 11. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 928/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)”, που βρίσκεται στην οδό ΓΑΒΑΛΑΔΩΝ αρ. 41, κατ’ εξαίρεσιν της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Νικηφοράκης}
 12. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών οδών στη περιοχή Χαλέπα {Καλογριδάκης }
 13. Παραχώρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή αγώνων Ζίου Ζίτσου  {Μιχαηλάκης}