Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Ιουλίου 2022

15.07.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:58

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30,  θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 20/7/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Έγκριση 1ου / 2022 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν.Χανίων
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος { Αλόγλου }
 3. Μη άσκηση αίτησης δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή «ΧΑΛΕΠΑ» { Αλόγλου }
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών { Αλόγλου }
 5. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Πόλης (Smart Cities) Δήμου Χανίων {Αλόγλου }
 6. Απόδοση της Κατανομής  ΚΑΠ 2022 επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Χανίων { Βαρδάκης }
 7. Παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Κισσάμου για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας { Τσουπάκης }
 8. Τροποποίηση της 93/2022 απόφασης του ΔΣ ως προς τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς για την ημέρα Πέμπτη { Νικηφοράκης }
 9. Ίδρυση λαϊκής αγοράς Δήμου Χανίων { Νικηφοράκης }
 10. Παραχώρηση του προαύλιου χώρου  του γηπέδου Χαρωδιάς   με σκοπό την διεξαγωγή  μουσικής εκδήλωσης { Μιχαηλάκης }
 11. Παραχώρηση του προαύλιου χώρου  του γηπέδου Νεροκούρου   με σκοπό την διεξαγωγή  μουσικής εκδήλωσης { Μιχαηλάκης }
 12. Προσκύρωση του τμήματος κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 16,78 τ.μ. προς την ιδιοκτησία με κ.κ. 081203 στο Ο.Τ. 41 του σχεδίου πόλεως «Αναθεώρηση Πάνω Σούδας» (Φουρναράκης Νικόλαος) { Χαζιράκης }
 13. Προσκύρωση τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων στην ιδιοκτησία με κ.κ. 014006/ΟΤ667 του σχεδίου πόλεως «Παχιανά ΙΙ»  Δ. Χανίων   { Χαζιράκης }
 14. Αποζημίωση ακινήτων με κ.κ. 028001/ΟΤ65 περιοχής «Κουμπέ - Νεροκούρου» και 028015/ΟΤ1221 περιοχής «Κόκκινο Μετόχι-Χρυσοπηγή» του Δήμου Χανίων { Χαζιράκης }
 15. Αποζημίωση ακινήτων για τη διάνοιξη της οδού που διέρχεται βορειοανατολικά του Ο.Τ. 7 στο σχέδιο πόλης «Κουμπέ - Νεροκούρου» του Δ. Χανίων {Χαζιράκης }
 16. Συμβιβαστικός συμψηφισμός υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ του Δήμου Χανίων και του ακινήτου με κ.κ. 120815/ΟΤ1125 της περιοχής «Χαλέπα» {Χαζιράκης }
 17. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με κ.κ. 080219/όριο σχεδίου πόλεως «Πάνω Σούδα»  Δ. Χανίων {Χαζιράκης }
 18. Αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας με κ.κ. 014105/ΟΤ659 στην περιοχή «Παχιανά ΙΙ»  {Χαζιράκης }
 19. Aποζημίωση ακινήτου κκ  200706/οτ1133 -Προφήτης  Ηλίας  Δ. Χανίων {Χαζιράκης }
 20. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε ιδιοκτησία με κκ 030509/οτ118-Κάτω Σούδα {Χαζιράκης }
 21. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μαρακάκης) {Χαζιράκης}
 22. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Κολιακουδάκη) {Χαζιράκης}
 23. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Καστάνης) {Χαζιράκης}
 24. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Γκούντελος) {Χαζιράκης}
 25. Ψήφισμα συμπαράστασης στους διωκόμενους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης {Βουρλάκης  - Ρίζος}