Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: Στις 19/12/2022

15.12.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 13:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 19/12/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Χανίων έτους 2023 {Δήμαρχος}
  2. Έγκριση Β1 Σταδίου των υπό εκπόνηση μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)  Δήμου Χανίων:

α. Αναθεώρηση & επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας (και 1η συμπληρωματική σύμβαση για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών)

β. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας  

γ. Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων {Χαζιράκης}