Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Ειδική επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 16/01/2022

12.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 12:01

Ειδική επαναληπτική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29, στις 16-1-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σε ειδική δια ζώσης επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής 9-1-2022, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα.

Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω συνεδρίαση θα τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέπονται στην ΚΥΑ υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290).

Τονίζεται τέλος ότι η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων ειδικά στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση θα γίνεται με την επίδειξη: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την εγκύκλιο 933/2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                  Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

                                                                              Αναστάσιος Αλόγλου