Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανιων: Στις 31/8/2022

26.08.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 14:23

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30,  θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 31/8/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2022 - {Αλόγλου} 
 2. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Έξυπνης Πόλης (Smart Cities) Δήμου Χανίων {Αλόγλου}
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}
 4. Τροποποίηση πίνακα Στοχοθεσίας της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ λόγω 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 {Γιαννακάκης}
 5. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
 6. Συνδιοργάνωση του Νυχτερινού δρόμου υγείας  {Μιχαηλάκης}
 7. Προσκύρωση  κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με  κκ 120623 στο ΟΤ 1085 περιοχή Χαλέπας {Χαζιράκης}
 8. Αποζημίωση ακινήτου κκ 121512/ ΟΤ 1084 περιοχή Χαλέπα {χαζιράκης}
 9. Διόρθωση της ασυμφωνίας ανάμεσα στη λεκτική περιγραφή στην απόφαση Νομάρχη Χανίων και τη γραφική απεικόνιση των σημείων υ και φ του ορίου του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Γαλατάς (γειτονιά Α) Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας Δ. Χανίων (αποφ. 10 πολεοδ. Θεμ.) {Xαζιράκης}
 10. Απομάκρυνση υφιστάμενων προκατασκευασμένων οικίσκων από σχολεία μετά την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων {Καλογριδάκης}
 11. Μεταφορά προτομής Παρθενίου Κελαϊδή από το πάρκο της πλατείας Κολοκοτρώνη στο ειδικό χώρο που διαμορφώνεται εντός του Δημοτικού Κήπου {Καλογριδάκης}
 12. Γεωμετρική μεταβολή του ακινήτου με ΚΑΕΚ 501340516010 και του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50134ΕΚ00189 περιοχή Άνω Σούδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου  ΠΕ Σούδας ΟΤ 13 Δήμου Χανίων  (αποφ. 11 πολεοδ. θεμάτων) {Καλογριδάκης}
 13. Μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων ιδιοκτησιών  με ΚΑΕΚ 50 110 0122002 και   50 110 ΕΚ00003  εντός σχεδίου πόλης «Νέα Οριακή – Πασακάκι» στην οδό Αν. Κατσανεβάκη  αρ. 6  Δήμου Χανίων  (αποφ. 9 πολεοδ. θεμάτων) {Καλογριδάκης}
 14. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 501502002006 και του ακινήτου με ΚΑΕΚ 50150ΕΚ0018  περιοχή ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΟΛΕΝΤΑ 3 εντός ρυμοτομικού σχεδίου Χανίων στο ΟΤ 72 του Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 15. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ-ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»  {Καλογριδάκης}