Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 4/5/2022

29.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στις 4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30,  θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4/5/2022

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2022 {Δήμαρχος}
  2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 {Αλόγλου}
  3. Απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγραφόμενων παιδιών στους βρεφικούς – παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ κατά το σχολικό έτος 2022-2023 {Βαλυράκης}
  4. Συνδιοργάνωση από το Δήμο Xανίων, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Ιδρύματος Λασκαρίδη, εκδήλωσης με θέμα «Ιστορίες “Γυάλινη Οροφή”» Αόρατα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους ζωή {Γιαννακάκης}
  5. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής καλλιτεχνικής επάρκειας {Γιαννακάκης}
  6. Παραχώρηση χώρων του Δήμου Χανίων για κινηματογράφηση {Γιαννακάκης}
  7. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}
  8. Παραχώρηση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για σεμινάριο Baskin {Μιχαηλάκης}