Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 14 Μαρτίου 2022

10.03.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 θα διεξαχθεί ως μεικτή, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του με θέμα:

 

«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021»

 

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης