Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων, με τηλεδιάσκεψη: Στις 17/01/2022

12.01.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 09:01

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, διεξαχθεί  με τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής e-presence (www.epresence.gov.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α /11-03-2020, την ΚΥΑ 429/12.03.2020,όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 καθώς και την υπ’αριθ .1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης την 17-01-2022  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 12:30 έως 15:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία σε σχέση με την πανδημία . 

2.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός και εκτός Κ.Υ.Ε -ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ (LAWBBY) -

3.Λήψη απόφασης που αφορά στην άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός Κ.Υ.Ε -ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (MAJESTIC)  -

4.Oνομασία οδών της Δ.Ε Χανίων -αρ πρωτ αίτησης 66268/22-12-2021 κ. Αντωνίου Πρωτοπαπαδάκη .

5.Ονομασία οδού Δ.Ε Χανίων -σχετ.αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων με αρ πρωτ 1069/11-1-2022. 

 

                                                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων 

                                                                                         Αλευράκης Κωνσταντίνος