Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2022

Απαγόρευση κίνησης αυτοκινήτων στο Λιμενα Σούδας και σε τμήμα της παραλιακής οδού του Λιμένα Σούδας

06.04.2022 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Σας γνωρίζουμε ότι στo πλαίσιo του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στη
πλατεία και σε τμήμα της παραλιακού οδού του Λιμένα Σούδας» θα εκτελεσθούν
εργασίες μικρής κλίμακας ανακατασκευής του ασφαλτικού οδοστρώματος στο
Επιβατικό Τμήμα του Λιμένα Σούδας καθώς και στην παραλιακή οδό κοντά στη πλατεία Σούδας.
Ενόψει των παραπάνω έργων, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη (07-04-2022) έως και τη Δευτέρα (11-04-2022) κατά τις ώρες 8:00’ - 20:00’ θα ισχύσουν απαγορεύσεις κίνησης των αυτοκινήτων στη παραπάνω περιοχή.