Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

13η Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Κοινότητας Χανίων: Την Τρίτη 12/12 στις 12:30

08.12.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 12:40

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Τύπου, στο Δημαρχείο Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 488 ,με αρ πρωτ 35496/25-4-2023 ,του Υπουργείου Εσωτερικών, την 12-12-2023  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 12:30  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση περί έγκρισης σχεδίου κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4849/2021.
  2. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης «ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
  3. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης «ΧΑΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Ε».
  4. Ονομασία οδού της Δ.Ε Χανίων.
  5. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου εντός ΚΥΕ της επιχείρησης «EΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

  

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                                         Αλευράκης  Κωνσταντίνος