Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Τακτικής Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Την Τετάρτη 15/02/2023

10.02.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 16:03

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η Φεβρουαρίου2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

 

                                         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                           Ευτύχης Δαμιανάκης

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 15/2/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10) 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χανίων και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. {Δήμαρχος}
 2. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024-2027 {Δήμαρχος}
 3. Τροποποίηση των υπ’αριθμ. 556/2019 και 89/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συμμόρφωση των παρατηρήσεων του υπ’αριθμ. 2/2023 Πρακτικού Συνεδριάσεως και Γνωμοδότησης του Σ.Τ.Ε. (τμήμα Ε’) {Χαζιράκης}
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 5. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και Ετήσιας Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (Έκθεση Πεπραγμένων) έτους 2021 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 6. Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης}
 7. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020 (με ορκωτούς λογιστές) της Δημοτικής Πινακοθήκης {Γιαννακάκης}
 8. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων έτους 2021 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματα) {Βαλυράκης}
 9. Εισηγητική Έκθεση για το 4ο τρίμηνο του 2022 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ {Βαλυράκης}
 10. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Γηροκομείου {Σημαντηράκης}
 11. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου {Σημαντηράκης}
 12. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 του Δημοτικού Γηροκομείου {Σημαντηράκης}
 13.  Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (σύμφωνα με το Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)  με αντικείμενο την «Διαδημοτική Συνεργασία για την υποβοήθηση της Άσκησης των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας στους Δήμους Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου, Γαύδου και Σφακίων από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Χανίων» {Αλόγλου}
 14. Απόδοση χρημάτων στο ΔΟΚΟΙΠΠ {Αλόγλου}
 15. Μείωση μισθώματος καταστήματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 60 {Αλόγλου}
 16. Επιβολή προστίμου επί του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων {Αλόγλου}
 17. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων {Αλόγλου}
 18. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ  {Αλόγλου}
 19. Ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής της «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης – προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων WiFi – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ κωδ. ΟΠΣ 5034916 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 {Αλόγλου}
 20. Παραχώρηση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή του 4ου Παγκρήτιου Πρωταθλήματος  Γουσού Κουνγκ Φου {Μιχαηλάκης}
 21. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού για την διεξαγωγή της Α φάσης Πανελλήνιων σχολικών αγώνων καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ {Μιχαηλάκης}
 22. Συνδιοργάνωση περιφερειακού πρωταθλήματος Νήσων Αιγαίου και Κρήτης κατηγοριών optimist & ilca 4 ιστιοπλοΐας {Μιχαηλάκης}
 23. Συνδιοργάνωση του γύρου των Περιβολίων 2023 {Μιχαηλάκης}
 24. Έγκριση παράτασης χρόνου σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσία υποστήριξης καταχώρησης κτηματολογικών εγγραφών δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Καλογριδάκης}
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (πλην σχολικών) Δ.Ε. Ακρωτηρίου – Σούδας & Κεραμιών 2020» {Καλογριδάκης}
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων καταφυγής πληθυσμού στην πλατεία Κολοκοτρώνη (CH05) και πάρκο Σελίνου & Χάου (CH12)» {Καλογριδάκης}
 27. Έγκριση παραδοτέων ΣΒΑΚ Δήμου Χανίων Π12 και Π13 {Καλογριδάκης}
 28. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση πέτρινης σκάλας σύνδεσης οδών Αγίου Μάρκου και Αφεντούλιεφ» {Καλογριδάκης}
 29. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Σαπουνάκης)  {Χαζιράκης}
 30. Έκδοση ψηφίσματος κατά της επένδυσης στη παραλία στα Φαλάσαρνα {Ρίζος}