Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πες τη γνώμη σου και συνδιαμόρφωσε τη Στρατηγική του Δήμου Χανίων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ 2021 – 2027) - Έως τις 9/6 η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων

11.05.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 10:36

1
Για τον σχεδιασμό και τη συνδιαμόρφωση της νέας συνεχιζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ 2021-2027, ο Δήμος Χανίων ανοίγει δημόσια τη συζήτηση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας το σχετικό
ψηφιακό ερωτηματολόγιο .

 Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως τις 09/06/2023.

Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOK2F8oNoismAklUm6-Y15o52p-376VD7M5U773sMrwDtjaA/formResponse. Τα ευρήματά της Δημόσιας Διαβούλευσης θα συμβάλλουν στην επικαιροποίηση και την τελική διαμόρφωση της Στρατηγικής ΟΧΕ-ΒΑΑ του Δήμου Χανίων 2021-2027.

 Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων υλοποιεί έως σήμερα τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τίτλο: «Η αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής (ReCODE)». Η Στρατηγική κρίθηκε ως συνεχιζόμενη στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027. Ενημερωθείτε για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Χανίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://baa.chania.gr

 Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χανίων προετοιμάζει το νέο Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ 2021-2027, επικαιροποιώντας τις επιλογές του, σύμφωνα με τις νέες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, τις αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης (δημοσιονομικά, χρηματοδοτικά, θεσμικά) και τις προτεραιότητες της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

 Η νέα Στρατηγική ΒΑΑ Χανίων περιλαμβάνει ένα μίγμα αλληλένδετων δράσεων και έργων, με στόχο την επίτευξη της μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών / κλιματικών και κοινωνικών / δημογραφικών συνθηκών του Δήμου. Επιπλέον, η Στρατηγική θα αποτελέσει το εργαλείο για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.