Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον: Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στο ΚΑΜ

16.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:05

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στις  18.00, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), η Δημοτική Επιχείρηση ΚΥΔΩΝ Α.Ε. διοργανώνει το 1ο Συμμετοχικό Εργαστήριο Εξερεύνησης & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Φιλικών προς το Περιβάλλον στο κέντρο της πόλης σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Horizon με ακρωνύμιο Just Nature.

Γενικός στόχος του έργου JUSTNature είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον (Nature-based solutions, NbS) που θα εξασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση των πόλεων σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προασπίζοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων ενώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Δημοτική Επιχείρηση ΚΥΔΩΝ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος έχει προσκαλέσει πολίτες της τοπικής κοινωνίας που ζουν, εργάζονται, επισκέπτονται το σημείο παρέμβασης ανεξάρτητα από τη ιδιότητα τους και χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλλο, ηλικία, επάγγελμα κ.α.) θέλοντας να τους εμπλέξει σε μια κοινή προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής και δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους.

Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΥΔΩΝ Α.Ε. και Αντιδήμαρχος Χανίων, Μιχάλης Καλογριδάκης: «Πρόκειται για καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά με συμμετοχικές διαδικασίες στην πόλη μας με πολλαπλά οφέλη και πολλαπλούς αποδέκτες».

Βασικοί στόχοι του 1ου συμμετοχικού εργαστηρίου είναι η εξερεύνηση για την ανάδειξή των αναγκών της τοπικής κοινωνίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά καθώς και κυκλοφοριακά ζητήματα, ο εντοπισμός και η διαμόρφωση κοινών στόχων και προτεραιοτήτων, ο σχεδιασμός για την παρουσίαση παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον (Nature-based solutions, NbS) και εναλλακτικών λύσεων και τέλος, η επιλογή καταλληλότερων παρεμβάσεων για την περιοχή παρέμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.