Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ -Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 23-01-2023

19.01.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 11:28

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής διά περιφοράς συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 77 Ν. 4555/2018)

 

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), του αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπ. Εσωτερικών και της Εγκυκλίου 40/20930/31-03-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄4899), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την 23η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134).

 

Παρακαλούμε τα μέλη μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ωρών να μας στείλετε απαντητικά e-mail αναφέροντας την ψήφο σας για έκαστο θέμα.

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ -ΚΕΘΕΑ

 

2.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΕΠΤΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (COMPACT)

 

  1. 3.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ1191 -1195, 1191- 1196Α, 1195- 1196, 1195-Ε4000 κ΄ 1196-Ε4002 ΠΕΡΙΟΧΗΣ “Κ. ΜΕΤΟΧΙ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ” Δ. ΧΑΝΙΩΝ

  2. 4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ κκ 028104/ΟΤ43 κ΄ 028104/ΟΤ1223Β ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ κ ΄ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

  3. 5. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ο.Τ 7 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ

                                                                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ