Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2023

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε δια ζώσης συνεδρίαση: Την Τετάρτη, 25/10/2023

20.10.2023 | Ώρα δημοσίευσης: 14:39

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο 

όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και

τους Προέδρους των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στο παρακάτω συνημμένο κείμενο.

Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ευτύχης Δαμιανάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 25/10/2023

 (Άρθρο 67, Ν. 3852/10)

 

 1. 1.    Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-1-2023, 25-1-2023, 1-2-2023, 15-2-2023, 22-2-2023,10-3-2023, 10-3-2023, 8-3-2023 και 10-3-2023 {Πρόεδρος}
 2. Εξαίρεση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) περί κατάργησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 52 του ιδίου νόμου {Βαλυράκης}
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2023 {Αλόγλου}
 4. Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ΄ τρίμηνο 2023 του Δήμου Χανίων   {Αλόγλου}
 5. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμα ΚΟΚ {Αλόγλου}
 6. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 516/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανανέωσης συμβάσεων απασχολούμενου προσωπικού στα «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Χανίων», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2021-2027», έως τις 31/12/2025  {Γενικός Γραμματέας}
 7. Παράταση συμβάσεων απασχολούμενου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στη δομή «Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων», στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» {Γενικός Γραμματέας}
 8. Εισηγητική Έκθεση για το 3ο τρίμηνο του 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ  {Βαλυράκης}
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 του ΔΟΚΟΙΠΠ  {Βαλυράκης}
 10. Εισηγητική Έκθεση για το 3ο τρίμηνο του 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Κοτσιφάκης}
 11. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  {Κοτσιφάκης}
 12. Έγκριση για τη συνέχιση λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Χανίων «Δράση 4.11.5 – Δομές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών (συνεχιζόμενες δομές) / ΥΠΟΔΡΑΣΗ Α – Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Χανίων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027» και έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα  {Ζερβουδάκη}
 13. Ενεργοποίηση του δικαιώματος της προαίρεσης της σχετικής σύμβασης της φύλαξης του καταφυγίου αστέγων, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τους μήνες Οκτώβριο 2023 έως και Νοέμβριο 2023  {Ζερβουδάκη}
 14. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της «προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων και των συνοδών σταθμών φόρτισης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12» (δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους) {Τσουπάκης}
 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού του τμήματος διαχείρισης επισκευής και συντήρησης οχημάτων, για την «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 8κ.μ. και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου (μεικτού βάρους 3,5τν)» {Τσουπάκης}
 16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού του τμήματος διαχείρισης επισκευής και συντήρησης οχημάτων για την «ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων για δυο έτη»  {Τσουπάκης}
 17. Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη περιοχή Κουμπελή {Νικηφοράκης}
 18. Τοποθέτηση ταϊστρών – ποτιστριών σε αδέσποτα ζώα  {Νικηφοράκης}
 19. Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας – ΠΕΟ Χανίων – Κισσάμου – προτεινόμενες παρεμβάσεις {Καλογριδάκης}
 20. Γνωμοδότηση για τον ορισμό θέσεων στάσης – στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων {Καλογριδάκης}
 21. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης της «προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης πενήντα τριών (53) στεγάστρων, για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υφιστάμενων στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Χανίων  {Καλογριδάκης}
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σχεδίου πόλης Κουμπέ Νεροκούρου του Δήμου Χανίων {Καλογριδάκης}
 23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) – τακτοποιητικού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 26. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανακατασκευή χώρου τουαλετών πλατείας 1866 σε χώρο υποσταθμών μέσης τάσης» {Καλογριδάκης}
 27. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα - τακτοποιητικού του έργου «Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στη περιοχή ΒΑΑ Δήμου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 28. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού Κήπου Χανίων» {Καλογριδάκης}
 29. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της αρχικής σύμβασης και του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων» {Καλογριδάκης}
 30. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμού) που αφορά την αποθήκη της Ρεγγίνας {Χαζιράκης} 
 31. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας κ.κ. 030454/ΟΤ107 σχεδίου πόλεως Κάτω Σούδα {Χαζιράκης}
 32. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας κ.κ. 040817/ΟΤ828 σχεδίου πόλεως Λενταριανά {Χαζιράκης}
 33. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας κ.κ. 020812/ΟΤ601 σχεδίου πόλεως Αγ. Λουκά {Χαζιράκης}
 34. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας κ.κ. 070220/ΟΤ141 σχεδίου πόλεως Πάνω Σούδα {Χαζιράκης}
 35. Προσκύρωση κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας κ.κ. 040108/ΟΤ84 σχεδίου πόλεως Κάτω Σούδα {Χαζιράκης}
 36. Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Κουμπέ-Μουρνιών, που εγκρίθηκε με το από 25/4/1989 Π.Δ. στα ΟΤ Γ716-717-718-720 {Χαζιράκης}
 37. Εξέταση ενστάσεων κατά της 243/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του σχεδίου πόλεως περιοχής Κουμπέ-Μουρνιών μετά από αίτηση του Φουντουλάκη Αντωνίου και Φουντουλάκη Χρυσής  {Χαζιράκης}
 38. Διόρθωση του ορίου του οικισμού Μεγάλα Χωράφια Δήμου Χανίων    {Χαζιράκης}
 39. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Μάντακα) {Χαζιράκης}
 40. Πληρωμή δικαστικών εξόδων  {Χαζιράκης}